4 Haziran 2015 Perşembe

Muğla Ticaret Odası Kurumsal Tarihi

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası adı altında 1884 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerek siyasal, gerekse ekonomik yönden tarihinin en karanlık ve en buhranlı günlerini yaşadığı, kapitülasyonlar ve Düyun-u Umumiye nedeniyle ağır koşullarla ekonomik ve mali anlaşmalar imzaladığı, hesapsız borçlanmaların yapıldığı, saygınlığının kökünden sarsıldığı orduda disiplinin kalmadığı,birbiri peşine savaşlara girildiği,toprakların kaybedildiği, kısacası siyasal ve ekonomik yönden tam anlamıyla çökmekte olduğu bir dönemde kurulmuştur.

Osmanlı dönemi arşivleri Aydın Vilayet Salnamesi Menteşe Sancağı'nın merkezinin Muğla olduğu hicri 1311, miladi 1895 yılında Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun Reis Ömer Efendi, Aza Şerif Efendi, Aza Hacı Hüseyin Efendi, Aza Ali Efendi, Aza Şükrü efendi, Aza Simon efendi, Aza Kleyman Efendiden oluştuğu bilinmektedir.

Odamızın 1884 yılı ile 1895 yılları arasındaki faaliyetleri ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevcut bir bilgi yoktur. Osmanlı arşivleri Aydın Vilayet salnamesinde Muğla'nın Menteşe sancağının merkezi olduğu belirtilmektedir. 1895-1901 yılları arasında oda yönetim kurulunun yukarıda belirtildiği gibi Reis Ömer Efendi, Aza Şerif Efendi, Aza Hacı Hüseyin Efendi, Aza Ali Efendi, Aza Şükrü Efendi, Aza Simon Efendi ve Aza Kleyman Efendi'den oluştuğu bilinmektedir. 1901-1910 yıllarında oda yönetim kurulunun Reis Ömer Efendi, Aza Hacı Abdurrahman Efendi, Aza Ali Efendi, Aza Mustafa Nuri Efendi, Aza Simon Efendi ve Aza Kleyman Efendi'den oluştuduğu arşivlerde mevcuttur. 1910-09 Şubat 1916 tarihleri arasındaki faaliyetleri ile ilgili mevcut bir bilgi yoktur. Ancak, 1912 de başlayan Balkan Savaşı ile onu izleyen Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)'nın odanın faaliyetlerini büyük ölçüde etkilediği, adeta bir durgunluk dönemine girildiği, odanın bu dönemde Muğla'da 09 Şubat 1916 tarihinde oluşturulan ve Ticaret Odası Heyeti, Donanma cemiyeti ve Müdaafa Milliye Heyeti (Milli Müdafaa Heyeti) tarafından oluşturulan heyette görev aldığı ve bununla ilgili bir programı hazırlandığı elimizde aslı mevcut bulunan en eski bir belgeden görülmektedir.

1930'lu yıllarda oda yönetiminin Başkan Osman Kökçü, Hesap Müfettişi Hamdi Doğruel, Muamelat şefi İsmail Rados, Üye Sadık Karayiğit, Üye Ahmet Ayaydın ve Başkatip Vekili Muammer Oskay'dan oluştuğu bilinmektedir.

O yıllarda Muğla ekonomisinin üretim ve ihracat maddeleri içinde tütün gelmekte olup, tütüncülüğün gelişebilmesi ve bu yolda kalkınmayı kolaylaştırmak amacıyla odamız öncülüğünde çeşitli tarihlerde zirai kooperatifler kurulduğu bunlardan;

•Birincisinin 18/10/1930 tarihinde kurulan 656 ortaklı ve 40878.98 lira sermayeli Muğla Tarım Kredi kooperatifi.

•İkincisinin 03/07/1930 tarihinde kurulan 267 ortaklı ve 16290.14 lira sermayeli Gökova Tarım Kredi Kooperatifi,

•Üçüncüsünün 17/06/1930 tarihinde kurulan 399 ortaklı ve 16756 lira sermayeli Denizova Tarım Kredi Kooperatifi

•Dördüncüsünün 22/07/1930 tarihinde kurulan 416 ortaklı 21449.06 lira sermayeli Ahiköy Tarım Kredi Kooperatifi

•Beşincisinin ise 24/08/1930 tarihinde kurulan 185 ortaklı 1 7007.96 lira sermayeli Turgut Tarım Kredi Kooperatifleri olduğu bilinmektedir.

Yine halkın giyim eşyası ihtiyacını karşılamak ve daha kolay surette temin edebilmelerini sağlamak amacıyla 18/11/1941 tarihinde Muğla Merkez ilçede 36 manifatura tüccarının iştirakleriyle Muğla Manifaturacılar Birliği kurulmuş ve yerli malların satışını gerçekleştirilmesi için adi ortaklı bir şirket kurmuştur. Bu birliğin odanın sicil kayıtlarına 1041 sicil sayısıyla kayıtlı olduğu bilinmektedir.

14/02/1942 tarihinde Muğla merkez ilçede gıda, inşaat ve sair maddelerin toptan alımı ve satımı için 10 tüccarın iştirakiyle Muğla Toptancılar Birliği adı altında 27.000 lira sermayeli bir kooperatif kurulmasına öncülük etmiştir.

12/03/1942 tarihinde Ula ilçemiz sınırları içinde dört adet tüccarın iştirakiyle Ula Birliği adı altında 10.000 lira sermayeli bir kolektif şirketin ve 18/05/1943 tarihinde 40.500 lira sermayeli ilçenin gıda, giyim, inşaat ve sair ticari emtialarını temin etmek amacıyla bir şirket kurulmasına öncülük etmiştir.

21/04/1942 tarihinde Ula ilçemizde manifaturacılıkla iştigal eden 11 tüccarın da iştiraki ile Ula Manifaturacılar Birliği adı altında 5.500 lira sermayeli bir şirket kurulmasına iştirak etmiştir.

Yörenin en büyük el tezgahı ürünü olan dokumacılığın gelişmesi için 02/06/1942 tarihinde Ula ilçemizde çalışan 40 dokumacının iştiraki ile Yeşil Ula Dokumacılık Küçük Sanat kooperatifi ile yine aynı amaçla 15/06/1942 tarihinde Muğla merkez ilçede çalışan 40 dokumacının iştirakiyle Muğla Güzel Yayla Dokumacılık Küçük Sanat Kooperatifi'nin kurulmasına öncülük etmiştir.

10/04/1942 tarihinde Köyceğiz ilçemizde manifaturacılık ile iştigal eden 11 üyenin katılımıyla Köyceğiz Manifaturacılar Birliği'nin kurulmasına öncülük etmiş ve desteklemiştir.

Odamız 1930-1945'li yıllar arasında gerek mali ve gerekse idari bakımdan hiçbir olumsuzluk yaşamamış ve kendi gelirleriyle idare olmuştur.

1926 yılında 655 ve 1950 yılında 5590 sayılı kanunlara intibak eden odamız; mezkûr unvanla görevine devam ederken, 1954 yılında (İzmir-Ege Bölgesi Sanayi Odası)'na; ilimizdeki sanayi kuruluşların katılma zorunluluğu nedeniyle 1954 yılından itibaren odamız (MUĞLA TİCARET ODASI) unvanı almıştır.

GENEL BİLGİ;

YILLAR İTİBARI İLE ODAMIZ ÜYE SAYISI

Yılı Üye Sayısı 31 Aralık 1950 415

31 Aralık 1951 443

31 Aralık 1952 356

31 Aralık 1953 417

31 Aralık 1954 456

31 Aralık 1955 488

31 Aralık 1956 533

31 Aralık 1957 741

31 Aralık 1958 765

31 Aralık 1959 769

31 Aralık 1960 806

31 Aralık 1961 900

31 Aralık 1962 942

31 Aralık 1963 1034

31 Aralık 1964 1140

31 Aralık 1965 1184

31 Aralık 1966 1181

31 Aralık 1967 1140

31 Aralık 1968 1165

31 Aralık 1969 1192

31 Aralık 1970 1213

31 Aralık 1971 1225

31 Aralık 1972 1161

31 Aralık 1973 1232

31 Aralık 1974 1285

31 Aralık 1975 1274

31 Aralık 1976 1289

31 Aralık 1977 1310

31 Aralık 1978 1323

31 Aralık 1979 1359

31 Aralık 1980 1390

31 Aralık 1981 1401

31 Aralık 1982 1421

31 Aralık 1983 1468

31 Aralık 1984 1544

31 Aralık 1985 1557

31 Aralık 1986 1601


31 Aralık 1987

1777

31 Aralık 1997

2601


31 Aralık 1988

1869

31 Aralık 1998

2800


31 Aralık 1989

1962

31 Aralık 1999

2910


31 Aralık 1990

2089

31 Aralık 2000

2964


31 Aralık 1991

2219

31 Aralık 2001

3100


31 Aralık 1992

2329

31 Aralık 2002

3170


31 Aralık 1993

2632

31 Aralık 2003

3350


31 Aralık 1994

2962

31 Ağustos 2004

3374


31 Aralık 1995

2133

31 MART 2005

3500


31 Aralık 1996

2301

BUGÜNE KADAR MUĞLA TİCARET ODASI MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİ YAPANLAR
NOT: (Tüm bilgi ve rakamlar, Muğla Ticaret Odası Genel Sekreterliğinden alınmıştır.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder