6 Haziran 2015 Cumartesi

Muğla Valileri

1. H. Asaf Bey (1923-1924)

2. Hüsnü Bey (1924-1926)

3. Halil Rifat Bey (1926-1928)

4. Cemal Bey (1928-1932)

5. Ömer Cevat Ökmen (1932-1936)

1895 yılında doğmuştur. 1932-1936 yılları arasında Muğla, 1938-1939 yılları arasında Mardin, 1940-1942 yılları arasında Ordu, 1942 yılında ve 1943-1944 yılları arasınnda iki kez Diyarbakır, 1944-1946 yılları arasında Denizli, 1946 yılında Kırşehir ve 1946-1947 yılları arasında Bingöl valilikleri yapmıştır.

6. Recai Güreli (1936-1939)

1884 yılında o zamanlar Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan Manastır'da doğdu. Harp Okulu mezunudur. 3.Ordu 112.Redif Alayı 2.Tabur 2.Bölük Mülazım Saniliği, Dersaadet Jandarma Alayı Galata Bölüğü Kapıiçi Takım Kumandanlığı, Üsküdar Jandarma Taburu Kısıklı ve Beykoz Takımları Kumandanlıkları, Üsküdar Jandarma Taburu Mülazımlığı, Jandarma Alayı Hama Taburu Merkez Kumandanlığı, Kandıra, Fatsa, Ünye, Merzifon, Köprü, Malkara, Saray, Kemaliye, Ödemiş Kaymakamlıkları, 1933-1936 yılları arasında Tokat, 1936-1939 yılları arasında Muğla, 1939-1943 yılları arasında Balıkesir Valilikleri TBMM VII. Dönem Gümüşhane, VIII. Tokat Milletvekilliği ve VIII. TBMM Baskanlık Divânı İdare Amirliği yapmıştır.

Valiliği zamanında toplumun kalkınması yönünde okullar, hastaneler, yollar, halk okuma okulları, suni tohumlama istasyonları, fenni arıcılık ve tavukçuluk kursları açtırmış, tarım kredi kooperatifleri kurdurmuş, çevreye ilk seyyar sinema getirmek suretiyle halkı aydınlatmaya çalışmıştır

Recai Güreli'nin ismi, 1936-1939 yılları arasında valilik yaptığı Muğla'nın en büyük caddelerden birisine verilmiştir.

7. İbrahim Ethem Akıncı (1939-1949)

1889 yılında Bulgaristan'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Bulgaristan’da tamamlamıştır. Selanik Öğretmen Okulu'nda tarih ve yazı öğretmenliği yapmıştır. 1912 yılında Selanik Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 31 Mart İsyanında, gönüllü asker olarak Hareket Ordusu'na katılmıştır.

Balkan Savaşları'ndan sonra ailesi ile Anadolu’ya göç edip ve Balıkesir'in Kocapınar köyüne yerleşmiştir. Balıkesir’de bucak müdürlüğü, öğretmenlik ve 1918-1920 yılları arasında serbest avukatlık yapmıştır. 20 Kasım 1920 tarihinde Demirci Kaymakamlığına atanmıştır.

13 Mart 1921 tarihinde Gördes Kaymakam vekilliğine atanmıştır. Parti Pehlivan ile Halil Efe ve adamlarının disiplin altına alınmalarını sağlamıştır. Kızıllar köyünün yakılması üzerine İbrahim Ethem bu birliklerin başına geçerek düşman güçlerini izlemeye başlamıştır. Bu birliklere Akıncılar ismi verilmiş ve Demirci-Gördes-Sındırgı çevresinde savaş bitene kadar düşman kovalamış, köyleri korumuş, Türk ordusuna yardımcı olmuşlardır. 1 Ekim 1922 tarihinde terhis olmuşlar ve asıl görevi olan Demirci Kaymakamlığına dönmüştür. Ayvalık, yeniden Demirci, Kula Kaymakamlıklarından sonra, 1928-1931 yılları arasında Ağrı, 1931 yılında Samsun, 1931-1933 yılları arasında Balıkesir, 1933-1939 yılları arasında Malatya, 1939-1949 yılları arasında Muğla Valilikleri yapmıştır. 1949 yılında emekli olmuştur. Mezarı Sındırgı'dadır. Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası sahibidir. Akıncılar döneminin günlükleri Genelkurmay ve Türk Tarih Kurumunca "Demirci Akıncıları" adıyla yayımlanmıştır.

8. Muzaffer Kuşakçıoğlu (1949-1950)

25 Aralık 1905 yılında Kastamonu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Sırası ile İstanbul 3. Daire İcrâ Katipliği (1929-1930), Konya Maiyet Memurluğu (1930-1931), Antalya Nüfus Müdürlüğü (1931-1932), Nüfus Genel Müdürlüğü 2.Şube Memurluğu (1932 beş ay), Vilayetler İdâresi 3. Şube Müracaat Memurluğu (1932-1933), Sındırgı Kaymakamlığı (1933-1936), Tutak Kaymakamlığı(1936-1939), 3. Umumî Müfettişlik Ev.Müdürlüğü (1939-1940), Bartın Kaymakamlığı (1940-1943), Mülkiye Müfettişliği (1943-1949), Muğla Valiliği (1949-1950), Mülkiye Müfettişliği (1950 Üç ay), Ağrı Valiliği (1950-1951), Mülkiye Müfettişliği (1951-1952), Yozgat Valiliği (1952-1953), Merkez Valiliği (1953-1954) yaptı. Daha sonra X. dönem TBMM Kastamonu Milletvekilliği yaptı. 1958-1959 yılları arasında İller Bankası İdare Meclisi Üyeliği ve 1959-1970 yılları arasında Danıştay Üyeliği yaptı. 3 Ekim 1978 yılında vefat etmiştir.

9. Cavit Kınat (1950-1950)

10. Abdullah Dilaver Argun (1950-1951)

1902 yılında Diyarbakır'da doğdu. Mektebi Mülkiye'yi bitirdi. Sırasıyla, Bulancak Nahiyesi Müdürlüğü, Tirebolu Kaymakamlığı, Ticaret Vekaleti Şirketler Müdürlüğü, Borçka, Şavşat, Vakfıkebir, Kuşadası Kaymakamlıkları, İzmir, Adana Umuru Hukukiye Müdürlükleri, Mahalli İdareler 4. Şube Müdürlüğü, Ankara Vali Muavinliği, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 2. Şube Müdürlüğü, Nallıhan Kaymakamlığı, Van Vali Vekilliği, Erzincan Valiliği, İzmir İdare Kurulu Üyeliği, Müfettişlik Baş Vekilliği, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı, Muğla, Aydın Valilikleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, 1 Kasım 1957 ile 17 Temmuz 1958 tarihleri arasında Muğla Mebusluğu, Ankara Valiliği yapmıştır. Erzincan valiliği sırasında 2 yıl boyunca Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. 8 Haziran 1960 tarihinde emekli olmuştur. 10 Şubat 1978'de İstanbul'da vefat etti.

11. Ahmet Sebati Ataman (1951-1953)

1908, Yanya'da doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kaymakamlık, Müfettişlik, Emniyet Genel Müdür Muavinliği, 1947 yılında İstanbul emniyet müdürlüğü, Muğla ve Tekirdağ Valiliği, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü, IX. (7 Temmuz 1950'de milletvekilliği reddedilmiştir), X., XI., 4.(XV) (Ara Seçim) Zonguldak, 5.(XVI) Dönem Ankara Milletvekilliği ile Koordinasyon, Sanayi Bakanlıkları yaptı. 19 Aralık 1992'de vefat etmiştir.

12. Esat Kaya Ayman (1953-1960)

1950-1951 yılları arasında Balıkesir, 1952-1953 yılları arasında Ağrı, 1953-1960 yılları arasında Muğla Valilikleri yapmıştır. Muğla Valiliği sırasında 1957-1960 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığını da yüklenmiştir.

Merkez valisi olarak görev yaparken 14 Aralık 1977 tarihinde emekli olmuştur. 21 Mart 2009 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.

13. A. Necdet Taşer (1960-1961)

14. Şerif Tüten (1961-1965)

Hasan Basa (1966-1970)

Kemal Şenol (1970-1971)

Özer Türk (1971-1975)

Nüzhet Erman (1975-1978)

Naci Babacan (1978-1979)

Çetin Birmek (1979-1981)

Kemal Nehrozoğlu (1981-1984)

Yücel Bölgen (1984-1988)

Erol Çakır (1988-1991)

Lale Aytaman (1991-1995)

Ahmet Cemil Serhadlı (1996-1999)

Lütfi Yiğenoğlu (1999-2001)

Hüseyin Aksoy (2001-2006)

Mustafa Temel Koçaklar (2006-2007)

Lütfi Yiğenoğlu (2007-2008)

Ahmet Altıparmak (2008-2010)

Fatih Şahin (2010-2013)

Mustafa Hakan Güvençer (2013-2014)

Amir Çiçek (2014-)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder